Willibrord magazine

6 7 brord Herman Smit en Martien van den Broek zijn namens de stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne verant- woordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw. De stichting is in 1998 opgericht omdat de parochie de zware financiële last niet langer kon dragen. Toch heeft de parochie, als eigenaar, nog steeds het laatste woord. Ook moeten in voorkomende gevallen het bisdom Den Bosch en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hun toestemming verlenen. Na de grote restauratie in de periode 2000 – 2005 en de kleinere restauraties daarna, verkeert het gebouw nu in goede staat. Maar het blijft zaak op tijd de juiste restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Herman Smit: “Jaarlijks wordt het kerkgebouw aan een minu­ tieus onderzoek onderworpen door de Monumentenwacht. Echt alles wordt dan onder de loep genomen; van, onder andere, de daken, goten en afvoeren, het muurwerk, de vloeren en gewelven, het staal- werk, de ramen, deuren en kozijnen, het schilderwerk, de bliksemafleider, tot de bereik- baarheid en toegankelijkheid. Op basis van deze APK en zaken die wij daarnaast nog van belang achten, maken we in overleg met afdeling bouwzaken van het bisdom een plan van aanpak dat we voorleggen aan het parochiebestuur.” Martien van den Broek: “Voor sommige restauratie-/ onderhoudswerkzaamheden zijn subsidies beschikbaar. Ook daar houden wij ons mee bezig. Op dit moment hebben, met name, de houtconstructies in de torenspits, de scheurvorming in de aan­ sluiting van de gemetselde gewelfbogen in het middenschip op het muurwerk en het door zoutuitbloei en lekkages bescha- digd stucwerk onze aandacht. Hoewel de constructie van de kerk nog steeds prima is, moeten we dit nu toch aanpakken. Gelukkig hebben we een goede aannemer/restaurateur die, voor zover nodig, de juiste vakmensen inhuurt.” Herman: Bij de aanpak van de scheuren en het stucwerk kan er in de kerk veel stof vrijkomen en daarom zullen we het – in 2011 gerestaureerde - Smitsorgel volledig in moeten pakken, om beschadiging door stof te voorkomen.” Martien: “Het werk is nooit af; het is een continue proces waar we ons graag voor inzetten. We willen ook dat iedereen dit prachtige gebouw en haar schatten kan zien. De dagelijkse openstelling van de hele kerk in de periode van mei tot en met oktober is daarvoor belangrijk. Maar bezoekers kunnen sowieso elke dag in het voorportaal en van daaruit een kijkje nemen in de kerk of een kaarsje branden bij Maria.” Onderhoud is behoud herman smit (l) en martien van den broek (r)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwNzc=